Публічна оферта про укладання договору  про надання послуг з  тимчасового розміщення (проживання) в готелі Crystal

І. Загальні положення

Фізична особа-підприємець Точонов В.В., який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Статуту №2 522 000 0000 081311 від 31.05.2019 (далі іменований – «Надавач послуг з розміщення»), публікує дану оферту (пропозицію) про укладення договору про надання послуг з тимчасового розміщення в готелі Crystal, умови якого наведені нижче (далі – «Договір») на адресу фізичних осіб (у разі прийняття цієї пропозиції іменованих далі – «Користувач послуг з розміщення»), а разом іменовані «Сторони».

Згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

У відповідності до ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

Частиною 1 ст. 642 ЦК України визначено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Моментом повного і беззастережного прийняття пропозиції Надавача послуг з розміщення укласти Договір (тобто акцептом оферти), відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 438 ЦК України, вважається передплата послуг Надавача послуг з розміщення (оплата Користувачем послуг з розміщення  проживання на умовах, зазначених у Договорі).

Договір, укладений за допомогою акцепту оферти, регламентується нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 ЦК України) – оскільки його умови визначені Надавачем послуг з розміщення у публічній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

Дана оферта розміщена в Службі прийому і розміщення готелю «Crystal» за адресою: просп. Курортний, 31, c. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, Україна, а також за на веб-сайті http://crystal-koblevo.com/

Готель Crystal призначений для тимчасового розміщення (проживання) гостей на строк, узгоджений з адміністратором готелю.

Режим роботи готелю Crystal – цілодобовий.

ІІ. Основні поняття

Готель Crystal – комплекс із чотирьох житлових будівель, розташований за адресою: просп. Курортний, 31, c. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, Україна.

Номер – житлове приміщення готелю Crystal з окремим входом, призначене для проживання, узгодженої зі службою прийому і розміщення або службою бронювання, кількості гостей, яке має умовно позначений порядковий номер.

Гість (споживач) – особа, яка має намір замовити або така, хто замовляє і використовує послуги готелю Crystal. Після акцепту даної публічної оферти гість набуває статусу користувача послуг з розміщення та сторони за даним договором.

Послуги готелю Crystal – послуги з тимчасового розміщення (проживання) гостей, побутові послуги (прибирання) та інші послуги, що їх надає готель Crystal, вартість яких включено у вартість проживання в готелі Crystal.

Служба прийому і розміщення – це служба, розташована на першому поверсі корпусу №1 готелю Crystal, яка займається прийомом, реєстрацією і розселенням гостей.

Служба бронювання – служба, розташована на першому поверсі корпусу №1 готелю Crystal, яка займається бронюванням номерів в готелі Crystal.

Відвідувачі – це особи, які не проживають в готелі Crystal, але які за згодою адміністратора готелю мають право перебувати на території готелю Crystal в період з 08:00 до 22:00 годин не більше як дві години поспіль.

ІІІ. Порядок і умови акцепту та бронювання

Надавач послуг з розміщення вправі заключати договір про надання послуг з тимчасового розміщення шляхом складання документа, підписаного в двосторонньому порядку, або шляхом прийняття службою бронювання або службою прийому і розміщення заявки на бронювання номерів, в тому числі засобами поштового, телефонного та електронного зв’язку, включаючи сайт http://crystal-koblevo.com/

Договір про надання послуг з тимчасового розміщення в готелі Crystal вважається укладеним, а дана публічна оферта акцептованою, з моменту підписання його сторонами або після вчинення гостем однієї з наступних дій:

– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення або службу бронювання готівкою, або банківським переводом на підставі оголошених (наданих) згаданими службами реквізитів;

– перебуванням гостя в номері (номерах) готелю Crystal більш як одну годину, або на території готелю Crystal більш як дві години;

– залишення багажу (валіз, дорожніх сумок), особистих речей, документів в номері готелю Crystal більш як на одну годину.

Інформація про ціни послуг з тимчасового розміщення та перелік зручностей в номерах готелю Crystal гість вправі отримати на сайті http://crystal-koblevo.com/

Готель Crystal вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення, які надаються гостю.

Вартість проживання встановлюється надавачем послуг з розміщення на підставі попередньо узгодженого через службу бронювання або службу прийому і розміщення  з користувачем послуг з розміщення строку їх надання.

Бронювання номеру в готелі Crystal можливе за одним з двох варіантів: гарантованим і негарантованим бронюванням.

Гарантоване бронювання – здійснюється за попереднім запитом гостя і внесенню ним 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) в готелі Crystal за весь узгоджений зі службою бронювання період або за 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) за першу добу проживання з подальшою оплатою неоплаченої вартості послуги з тимчасового розміщення при заселенні в готель. Внесення 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) за першу добу проживання, гарантує гостю наявність узгодженого зі службою бронювання номеру з 15:00 год. відповідної дати початку надання послуги з тимчасового розміщення (день заїзду). У випадку, якщо гість при гарантованому бронюванні не використав послугу з проживання в готелі Crystal в узгоджений день заїзду, прибув на територію готелю Crystal пізніше 15:00 год. і не анулював бронювання засобами телефонного або електронного зв’язку не пізніше, як за 30 днів до дня заїзду, плата за день заїзду не повертається у зв’язку з фактичним простоєм номера.

Негарантоване бронювання – здійснюється за попереднім запитом гостя до служби бронювання без попередньої оплати за послугу з тимчасового розміщення. Служба бронювання або служба прийому і розміщення має право скасувати негарантоване бронювання або змінити  тариф за проживання.

Під час бронювання, розміщення гість обирає категорію номера відповідно до наведених на сайті http://crystal-koblevo.com/. Право вибору конкретного номеру (в тому числі поверху, на якому він розташований), що належить до даної категорії, залишається за службою прийому і розміщення.

IV. Порядок оформлення проживання в готелі Crystal. Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою гостя.

Розміщення гостя в готелі Crystal здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений зі службою прийому і розміщення період відповідно до цін заявлених на сайті http://crystal-koblevo.com/ або вказаних на інформаційному стенді служби прийому і розміщення, з одночасним пред’явленням гостем даній службі документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також  заповненням та залишенням в службі прийому і розміщення анкети гостя за визначеною формою.

При відсутності вищезгаданих документів, гість визнає за працівником служби прийому і розміщення право відмовити гостю в наданні послуги з тимчасового розміщення в готелі Crystal.

У разі односторонньої ініціативи гостя про дострокове (раніше оплаченого кінцевого дня періоду розміщення) припинення надання послуг з розміщення у зв’язку з будь-якими обставинами (будь-то незадовільні погодні умови, хвороба гостя, будь-які сімейні обставини тощо), що не були відомі гостю на час внесення 100% оплати за тимчасове розміщення в готелі Crystal сторони погоджуються про наступний порядок розрахунків:

  • якщо повідомлення гостя про дострокове розірвання договору надійшло за 1 день до дати його закінчення – сплачені кошти надавачем послуг з розміщення не повертаються і вважаються штрафом в рахунок неналежного виконання гостем умов даного договору;
  • якщо повідомлення гостя про дострокове розірвання договору надійшло за 2 та більше днів до його закінчення – гостю повертаються кошти за всі невикористані дні розміщення, крім дня наступного за днем фактичного (дострокового) від’їзду.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли поза волею і бажанням сторін і яких не можна було уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна дати сповіщення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за договором.

Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей договір може бути розірваний однією із сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій стороні засобами поштового, телефонного  або електронного зв’язку.

Не приймаються претензії щодо неповного надання послуг з розміщення, як то розміщення в номері без гарячого та/або холодного водопостачання, електропостачання, які стали наслідком обставин непереборної сили або виникли з вини установ, підприємств та організацій, які надають відповідні послуги на території готелю Crystal. Кошти за проживання в період неповноцінного гарячого та/або холодного водопостачання, електропостачання в таких випадках не повертаються.

РОЗМІЩЕННЯ ДІТЕЙ

За проживання в готелі Crystal дітей молодше 2 плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується (на запит та за наявності надається дитяче ліжко).

В готелі Crystal заборонено спільне проживання в одному номері осіб, які не досягли 18-річного віку з особами, які досягли 18-річного віку, за винятком випадків, коли такі особи перебувають в родинному зв’язку, підтвердження якого гість має надати на першу вимогу служби з прийому і розміщення, або наявності нотаріально завіреної, письмової згоди матері, батька, опікуна чи органу опіки та піклування.

Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих регулюються в кожному окремому випадку індивідуально, шляхом підписання окремої угоди.

V. Оплата послуг з розміщення (проживання)

Оплата послуг в готелі Crystal здійснюється за готівковий розрахунок, банківськими картами МПС Visa, Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переводом згідно з цінами, що діють на дату бронювання або першого дня надання послуг з тимчасового розміщення.

Плата за розміщення в готелі Crystal стягується у відповідності до розрахункових годин – заселення з 15:00 годин поточної доби за місцевим часом, виселення до 11:00 години останнього оплаченого дня проживання.

При заселенні до розрахункової години (з 07:00 до 15:00 години – ранній заїзд) плата за проживання стягується в розмірі 50% вартості послуг з тимчасового розміщення за одну добу.

Зі збігом оплаченого періоду проживання гість зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 11:00 години останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

При виселенні після розрахункової години (з 11:00 до 20:00 години – пізній виїзд) плата за проживання стягується в розмірі 50% вартості послуг з тимчасового розміщення за одну добу.

Плата за весь період розміщення в готелі Crystal має бути здійснена до заселення в номер.

VI. Додаткові послуги готелю Crystal

Крім послуг з розміщення, які надаються за цінами і на умовах зазначених в розділах ІІІ-V даної публічної оферти, готель Crystal надає наступні послуги на безоплатній основі, зауваження щодо якості яких не приймаються:

– прибирання номерів;

– зберігання багажу;

– виклик екстрених служб;

 – користування праскою та прасувальною дошкою;

– бездротовий доступ до мережі Інтернет;

– доступ до перегляду телевізійних каналів;

– користування аптечкою;

– користування автопарковкою;

– користування басейнами надворі, шезлонгами, пляжними рушниками;

– користування дитячою кімнатою.

VII. Права і обов’язки користувачів послуг з розміщення в готелі Crystal.

Користувачі послуг з розміщення вправі:

– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами, зазначеними в розділі VI. даної публічної оферти;

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію готелю Crystal, вартість послуг, що надаються на території готелю Crystal;

– запрошувати відвідувачів у свій номер в період з 08:00 до 22:00 години не більше як на дві години поспіль, попередньо поставивши до відома службу прийому і розміщення готелю;

– звертатися до співробітників служби прийому і розміщення з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в Книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в службі прийому і розміщення.

Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної публічної оферти;

– поважати права інших гостей готелю Crystal;

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від споживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вживання нецензурних висловів у громадських зонах готелю Crystal;

– дотримуватись правил користування об’єктами інфраструктури готелю Crystal і регламенту доступу до них, який можна дізнатись в службі прийому і розміщення;

– берегти майно готелю Crystal. У випадку втрати чи пошкодження з вини гостя майна, що знаходиться на території готелю Crystal, гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати від’їзду з готелю Crystal відшкодувати шкоду, розмір якої визначається службою прийому і розміщення на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна;

– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами;

– закривати водозабірні крани, вікна, вимикати світло та електроприлади (в т.ч. кондиціонери) при залишенні номера більш як на 5 хвилин.

VIIІ. Права і обов’язки надавача послуг з розміщення, служби прийому і розміщення.

Надавач послуг разом із службою прийому і розміщення зобов’язані:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати гостю оплачені послуги;

– інформувати гостя про послуги, що надаються на території готелю Crystal та форму і порядок їх оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– забезпечити конфіденційність інформації про гостя готелю Crystal;

– своєчасно реагувати на прохання гостей, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах готелю Crystal в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, службою прийому і розміщення надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день заїзду).

Надавач послуг разом, як і служба прийому і розміщення не несуть відповідальності за гроші та будь-які матеріальні цінності, що були залишені в номері.

Надавач послуг разом як і служба прийому і розміщення вправі:

– заходити до номеру готелю Crystal для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, електропостачання, телебачення, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення гостем положень даної публічної оферти;

– у випадку збігу узгодженого зі службою прийому і розміщення і 100% оплаченого періоду проживання гостя в готелі Crystal і його (гостя) відсутності за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей гостя, склавши при цьому опис майна, що залишив гість;

– при порушенні гостем загальноприйнятих норм поведінки, вчиненні правопорушень запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;

– достроково, без повернення сплачених гостем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території готелю Crystal у разі:

– зловживання алкоголем;

– порушення правил громадського порядку;

– систематичних скарг інших гостей готелю Crystal на порушення їхніх прав та свобод.

ІХ. Гостям готелю Crystal забороняється.

– залишати в номері сторонніх осіб у свою відсутність;

– перебувати на території готелю без маркувальних браслетів готелю Crystal;

– передавати третім особам ключ від номера;

– зберігати в номері габаритні речі та предмети (ящики, коробки розміром більше 100х100х100 см, велосипеди, скутери, мопеди тощо);

– пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру;

– палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління;

– порушувати спокій інших гостей готелю Crystal після 23:00 години, створюючи галас або шум;

– зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Гості, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це службу прийому і розміщення в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;

– виносити з кафе і їдальні посуд і столові прибори, продукти харчування та напої;

– свідомо забруднювати територію готелю Crystal недопалками, сміттям;

– кидати з балконів чи вікон будь-які предмети;

– користуватись власними прасками

– готувати їжу в номерах чи на балконах з використанням електричних, газових приладів, відкритого вогню.

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах VII,  ІХ даного договору, служба прийому і розміщення вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території готелю Crystal, з обов’язковим складанням відповідного акта та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

Гості визнають за надавачем послуг і службою прийому і розміщення право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які, на думку служби прийому і розміщення, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного сп’яніння чи перебувають під дією психотропних речовин.

Х. Політика стосовно домашніх тварин.

Надавач послуг і служба прийому і розміщення не визнають домашніх тварин частиною родини, а їх перебування на території готелю Crystal є неприпустимим.

ХІ. Пільги та знижки на розміщення в готелі Crystal.

Для постійних гостей готелю Crystal  діє програма лояльності, умови якої оприлюднюються на сайті http://crystal-koblevo.com/